Het dorp

Het dorp van de spelers heet Eska. (De termen dorp en stam worden door elkaar gebruikt). Eska bestaat al erg lang, maar omdat er geen geschreven schrift is, weet niemand exact hoe lang. De dorpsoudsten menen dat er al zeker twaalf generaties voor het zijn geweest. Er zijn wel tekeningen gemaakt vroeger, maar natuurlijk niet op papier. En de verf die werd gebruikt op stenen, op hout of enkele grotten vervaagt vrij snel. Houtsnijwerk blijft beter bewaard, net als graveringen in potten of beeldjes van klei. Maar door de generaties heen is er niemand geweest die het waardevol genoeg vond om te beginnen met een telling. Er zijn veel belangrijker dingen te doen elke dag.

De omgeving

Er zijn andere dorpen, maar liggen erg ver weg en daar ga je niet zomaar heen. Het dichtstbijzijnde dorp heet Let en ligt op een afstand van een wandeltocht van anderhalve dag. Ut ligt op drie dagen wandelen en Hato op een dag of vier. Eska is een wat kleiner dorp en bemoeit zich dan ook nauwelijks met de schermutselingen of zelfs grotere gevechten die om hen heen gebeuren tussen rivaliserende dorpen. De invloed van zowel de Kelten als de Germanen zijn te merken in het dorp, doordat er wel eens handelaren langs komen met nieuwe koopwaar, verhalen en ideeën. Ook wanneer men bij elkaar op bezoek gaat worden er veel uitwisselingen gedaan. In Eska is er niet echt een elite aanwezig. Er zijn mensen die wat vaardiger zijn dan anderen en dus wat duurdere kleding of spullen kunnen veroorloven, maar van adel kunnen we eigenlijk niet spreken.

Soms horen de inwoners van Eska iets van Ack Eira, een invloedrijke man die een groep mannen onder zijn leiding heeft wat je zou kunnen zien als een klein leger. Ack is zich mondjesmaat meer grondgebied aan het toe-eigenen. Hij stuurt zijn mannen op pad en eist van dorpen belasting in de vorm van goederen. Als dit betaald wordt laat hij ze met rust. Op deze wijze heeft hij hen in zijn macht. De mensen uit Eska hebben verhalen gehoord waarin de mannen van Ack weigeraars uit het dorp meenamen. Vooral de jonge mannen werden gegeseld en zijn niet meer teruggekeerd. Sommigen worden gemarteld of gedood. Anderen krijgen de kans om voor Ack te vechten. Op deze manier dwingt hij gehoorzaamheid af en hij schijnt zichzelf dan ook de heerser van de streek te noemen en gebruikt daarbij soms de term Kerr.

De dorpelingen van Eska hebben nooit direct met Ack Eira te maken gehad. Desalniettemin zijn zij wel op hun hoede en zijn er wapens en schilden aanwezig voor wanneer de nood hoog is. De mannen en sommige vrouwen in het dorp trainen af en toe samen, de een wat vaker dan de ander, om niet onvoorbereid te zijn mocht er iets gebeuren.

Het dorp Ut is ook niet altijd even vriendelijk. In het verleden heeft een Utling eens het initiatief genomen om een Eskar van het leven te beroven na een onenigheid. Want hoewel iedereen weet dat je elkaar nodig hebt om te overleven zijn schermutselingen en dreigementen dus niet onbekend. Omkopingen en chantage zijn ook zeker niet alleen iets van de moderne tijd. Maar meestal lopen de contacten goed. Soms zelfs worden er huwelijken tussen leden van verschillen dorpen gesloten. Vers bloed kan ook zeker geen kwaad. Logischerwijs heeft Eska de meeste contacten met Let.

Rolverdeling en hiërarchie

In het dorp is er een soort van rolverdeling in taken. Het is niet het stereotype: man doet zwaar werk, vrouw zorgt voor het eten en de kinderen. Hoewel dit uiteraard wel degelijk voorkomt is het geen vast gegeven. Ook mannen kunnen heerlijk koken en ook vrouwen kunnen stevige huizen bouwen. Iedereen heeft wel een specialiteit. De een is goed met kruiden of medicinale drankjes brouwen, de ander is bedreven in weven, eten bereiden, communiceren met voorouders, genezen, jagen of muziek maken. Je vindt hier  een lijst met mogelijke ambachten en hobby’s. Naast een specialiteit kan iedereen in basis voor zichzelf zorgen (koken, vuur maken, slaapplek regelen).

Er is ook een hiërarchie in het dorp. Er is een raad van drie dorpelingen die de (letterlijk ongeschreven) wetten maken en controleren. Een uitvoerende macht (politie) is er niet. Als het nodig is zijn er altijd wel dorpelingen die als zodanig te hulp schieten. De raad die ook wel Vir genoemd wordt, is democratisch gekozen. Wanneer de helft van het dorp vindt dat er een nieuwe raad gekozen moet worden, vindt er een nieuwe verkiezing plaats. Iedereen die volwassen is (18+) mag zich verkiesbaar stellen. Bij de stemming krijgt iedereen 1 steentje om in een aardenwerken pot te stoppen die voor de voeten van de kandidaat staat die men verkiest. Daarna worden de steentjes openlijk neergelegd en geteld. Wanneer er te weinig verkiesbaren zijn, worden de dorpsoudsten automatisch in de raad opgenomen totdat er een nieuw iemand zich verkiesbaar stelt. Deze mag het in een stemming afleggen tegen de dorpsoudste.
Bij gelijke stand bij de (normale) verkiezingen wordt er de volgende dag opnieuw gestemd tussen de leden die gelijk eindigden. Als er nogmaals gelijke stand is, wordt de oudste automatisch raadslid voor 1 maan. De raad blijft intact voor duur van deze maan en er mag niet opnieuw een verkiezing plaatsvinden in deze periode.